Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Informacje prasowe Sensor Instruments


31.07.2020

  Bez stresu z folią stretch!

Pomiar grubości cienkich i przezroczystych folii z tworzyw sztucznych

W przypadku folii stretch ważna staje się, także po zakończeniu procesu produkcyjnego, możliwość (także po operacji ciągnienia) ustalenia grubości. W systemie SPECTRO-MIR-10 zastosowany został przyrząd, za pomocą którego możliwe jest szybkie, precyzyjne i niewrażliwe na obce światło wykonywanie pomiarów metodą inline i offline.
Za pomocą Windows®-Software SPECTRO MIR Scope V1.0 można kalibrować system pomiarowy dla dowolnego rodzaju folii. Oprócz oprogramowania do wprowadzania parametrów do dyspozycji znajduje się Monitoringsoftware SPECTRO MIR Monitoring V1.0, za pomocą którego można zapisać dane pomiarowe jak i wyświetlić je graficznie lub numerycznie, m.in. występujące trendy.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   SPECTRO-MIR-10
   SPECTRO-MIR Serie
 


30.06.2020

  Z odwagą do luki!

Kochani producenci wykładzin winylowych, nie martwcie się, my z pewnością znajdziemy wszystkie luki!

Za pomocą czujników serii RED do rejestracji luki, która jak gdyby odpowiada odstępowi między dwiema klepkami parkietu, nadaje się szczególnie RED-50-L oraz RED-110-L. Mogą one rozpoznawać szczeliny o głębokości i szerokości od 0.05 mm.
Oprogramowanie laserowego detektora krawędzi umożliwia dostosowanie do różnych powierzchni: od jasnej do ciemnej i od matowej do błyszczącej. Z maksymalną częstotliwością skanowania wynoszącą 85 kHz ten czujnik jest najlepszy także do szybkiej obsługi obiektu.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   RED-110-L
   RED Serie
 


22.06.2020

  Ułatwić płytom metalowym dojście do żądanego połysku!

Po zakończeniu procesu lakierowania płyt metalowych należy oprócz koloru zmierzyć także stopień połysku. Dzięki temu można natychmiast reagować na ewentualne odstępstwa stopnia połysku od zadanej wartości, a sam pomiar następuje in-line i bezpośrednio zaraz po zakończeniu procesu lakierowania.
Z powodzeniem zastosowany może być tutaj czujnik serii GLOSS (GLOSS-15-60°) za pomocą, którego można mierzyć stopień połysku z odległości 15 mm do obiektu.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   GLOSS-15-60°
   GLOSS Serie
 


09.06.2020

  Pomiar barwy lakierowanych płyt metalowych

Można dokonywać pomiaru koloru na płytach metalowych bezpośrednio po zakończeniu procesu lakierowania. Należy przy ty zwrócić uwagę, że istnieją zarówno powierzchnie o wysokim połysku jak również matowe, a wartość koloru musi zostać ustalona niezależnie od stopnia połysku. Poza tym pomiar musi nastąpić in-line, aby po pierwsze zapewnić 100% kontrolę i po drugie, aby natychmiast usunąć zaistniałe ewentualnie wady.
Jako czujnika pomiaru barwy zalecane jest stosowanie urządzenia z serii SPECTRO-3, które pracuje według metody 45°/0° (SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL).
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL
   SPECTRO-3-MSM-ANA Serie
 


26.05.2020

  Nadać foliom dekoracyjnym konieczny połysk

Oprócz foli z tworzyw sztucznych w sektorze meblowym jak również w dziedzinie wykładzin podłogowych coraz większe zastosowanie znajdują folie na bazie papieru. Przeważnie chodzi tu o papiery dekoracyjne m. in. do kuchni, do mebli i podłóg laminowanych. Zarówno dla folii dekoracyjnych z tworzyw sztucznych, ale także bazujących na papierze obowiązuje zapewnienie w trakcie produkcji w równej mierze stałej i wysokiej jakości oraz wręcz brylantowego wyglądu.
Z pewnością ważny udział może mieć tutaj czujnik połysku in-line GLOSS-15-60°, który w sposób ciągły może mierzyć stopień połysku folii dekoracyjnych.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   GLOSS-15-60°
   GLOSS Serie
 


14.05.2020

  Z tym przy obracaniu się nie dochodzi do rotacji 

Jednym z ostatnich kroków przy produkcji wentylatorów promieniowych i osiowych jest m. in. kontrola prawidłowości przebiegu częstotliwości w zależności od napięcia DC przyłożonego do urządzenia. Najprostszym sposobem pomiaru częstotliwości jest zastosowanie jednokierunkowej laserowej zapory świetlnej (przykładowo D-LAS2-d1.0-T + D-LAS2-Q-d1.0-R-HS, wyposażonej w typową częstotliwość włączania wynoszącą 300 kHz). Często podczas testowania istnieje możliwość dostępu tylko z jednej strony do łopatek wirnika w danej wersji wentylatora, stąd alternatywnie należy wykorzystywać warianty ze światłem odbitym.
W tym przypadku szczególnie dobrze przysłużyć się mogą czujniki krawędzi serii RED (RED-50-L lub RED-110-L).
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   RED-50-L, RED-110-L
   RED Serie
 


07.05.2020

  Optyczne czujniki IN-LINE stosowane w produkcji i w recyclingu

Aby zwiększyć wydajność sortowania tworzyw sztucznych oraz stopień wykorzystania ich do recyklingu, uruchamiane są w chwili obecnej różne inicjatywy oraz wdrożenia techniczne. Niektóre procesy bazują na możliwościach niosących przez procesy bliskiej podczerwieni (NIR), które pozwalają rozróżniać materiały bazowe tworzyw sztucznych, inne ustalają wprowadzony kod, aby można było sortować i śledzić opakowania z tworzywami.
Sensor Instruments i GABRIEL-CHEMIE rozwinęły nowoczesną technologię wprowadzenia sygnatury rozpoznawanej maszynowo, która jest wprowadzana do materiałów i produktów z tworzyw sztucznych.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   Oznakowanie i jednoznaczną identyfikację
   produktów z tworzyw sztucznychL

   Taggant Technology TAGTEC
 


07.04.2020

  Zwracać uwagę na fałdy!

W produkcji aluminiowych rur typu flex mniej chodzi o pomiar ich długości, a bardziej o ilość istniejących fałd, ponieważ rzeczywista długość, uwarunkowana tzw. „efektem instrumentu muzycznego jakim jest harmonia ręczna” materiału, może zostać zmierzona niewystarczająco dokładnie. Do liczenia fałd można zastosować czujnik krawędzi serii RED (np. RED-50-L lub RED-110-L). Aluminiowa rura flex przemieszcza się w trakcie liczenia wzdłuż czujnika laserowego. Czujnik wysyła cyfrowy sygnał wyjściowy do każdej krawędzi.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   RED-50-L, RED-110-L
   RED Serie
 


23.03.2020

  Okrągła sprawa!

Częstotliwość turbin sprężarki stosowanych w turbosprężarkach, powinna być mierzona. Liczba obrotów może dochodzić nawet do 300.000 na minutę. Zwykle turbiny sprężarki posiadają 10 łopatek z aluminium poddanego wcześniej frezowaniu. Jeżeli próbuje się optycznie ustalić częstotliwość łopatek, należy uwzględnić, że każda z nich powoduje wywołanie zmiany sygnału - w każdej minucie należy liczyć się z 3.000.000 procesami przełączeń, co stanowi częstotliwość ok. 50 kHz (w odniesieniu do łopatek). Nawet czujnik krawędzi typu RED-50-P lub RED-110-P z maksymalną częstotliwością skanowania 100 kHz może się „zadławić”.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   RED-50-P, RED-110-P
   RED Serie
 


09.03.2020

  Także chropowatość musi posiadać swój połysk!

Podczas produkcji papieru ściernego należy przestrzegać, żeby ziarnistość, tzn. wielkość ziarna ścierniwa (np. tlenku aluminium lub węglika krzemu) znajdowała się w określonych granicach tolerancji. Testy laboratoryjne wykazały, że stopień połysku powierzchni papieru ściernego koreluje ściśle z ziarnistością: im mniejsza jest wielkość ziarna, tym większy stopień połysku.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   GLOSS-5-85°, GLOSS-15-60°
   GLOSS Serie
 


04.03.2020

  Nieprzekraczanie czerwonej linii

Żyłki z tworzywa sztucznego o różnej grubości, barwie, kształcie oraz powierzchniach o odpowiednich właściwościach znajdują różnorodne zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Przykład: jeżeli wytwarzane będą rakiety do gry w tenisa z monofilamentów poliestrowych, profil trójkątny strun nada rakiecie większą rota-cję; w monofilamentach do wytwarzania worków z tworzyw sztucznych o dużych rozmiarach, tzw. big bags, zastosowanie znajdzie przede wszystkim materiał w formie płaskiej taśmy.
W procesie produkcji papieru w strefie mokrej stosowane są sita taśmowe do transportu wykonane z monofilamentów o przekroju okrągłym, a do włosia z tworzywa sztucznego szczoteczki do zębów zostaje wprowadzony materiał ścierny. Ostatnio monofilamenty z two-rzywa sztucznego znalazły zastosowanie w tzw. drukarkach 3D. Także tutaj zastosowanie znajdują żyłki o przekroju okrągłym o różnych średnicach. Dla każdego użytkownika oprócz kształtu duże znaczenie posiada stałość zachowania koloru, ponieważ wszelkie zmiany bar-wy tworzywa sztucznego interpretowane są jako istotne wady jakości. Zwłaszcza w przypad-ku produktów tkanych, jak na przykład sit z tworzywa sztucznego, big bags lub rakiet teniso-wych mogą być zauważane przez osobę obserwującą nawet najmniejsze odcienie koloru (zazwyczaj od różnicy barwy wynoszącej dE=1). Z tego względu jest wskazana lub wymaga-na permanentna kontrola (in-line) koloru monofilamentów na etapie produkcji w zakładzie producenta. Wielkości obiektów, kształt oraz połysk monofilamentów z tworzywa sztucznego utrudniają do tej pory stosowanie przyrządów in-line do pomiaru barwy, zwłaszcza podczas kontroli przesunięcia koloru > dE = 0.7 powinno zostać to rozpoznane w sposób pewny.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-DL
   SPECTRO-3-MSM-ANA Serie
 


27.02.2020

  Nie stracić drutu

Przy wytwarzaniu kabli i także przewodów wysokiego napięcia pojedyncze izolowane żyły lub druty aluminiowe muszą zostać wzajemnie skręcone. Ten proces jest wykonywany w praktyce przez maszyny zwane skręcarkami. Pojedyncze żyły lub druty są owijane wokół żyły lub drutu rdzeniowego. Do sprawdzania występowania rys żyła lub drut rdzeniowy może być kontrolowany stosunkowo łatwo przez jednokierunkową laserową zaporę świetlną metodą światła przechodzącego.
Kontrola żył lub drutów zewnętrznych może natomiast odbywać się za pomocą odpowiednio dostosowanego czujnika krawędzi serii RED (RED-110-P-F60).
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   RED-110-P-F60
   RED Serie
 


04.02.2020

  Nie zawsze jest z góry!

W technice idzie nieco inaczej niż w prawdziwym życiu: stale z góry lub pod górę. Raczej po „down“ nadchodzi ponownie „up“, tak jak w przypadku krawędzi: Z reguły po wznoszącej się krawędzi następuje opadająca i odwrotnie.
W serii czujników krawędzi, RED-60-CLS-L oraz RED-60-CLS-P umożliwia detekcję krawędzi zarówno wznoszących się jak i opadających.
 
► Informacja prasowa
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   RED-60-CLS-L, RED-60-CLS-P
   RED Serie
 


07.11.2019

  Nadchodzi właściwe dawkowanie

Pręty światłowodowe
Coraz częściej pojazdy wyposażane są we wnętrzu, w tak zwanej strefie nastroju, w pręty światłowodowe. Znajdują się one przeważnie w tapicerce drzwi, desce rozdzielczej, konsoli środkowej i także w suficie pojazdu. Z prętów światłowodowych światło dociera przez półprzezroczyste taśmy płaskie do wnętrza samochodu. Jednorodność w pręcie światłowodowym wpływałaby na powstanie rozproszenia wytworzonego światła i obserwator mógłby we wnętrzu pojazdu w trakcie jazdy w ciemności dostrzec to jako punkt jasny, ale i także jako punkt ciemny wzdłuż taśmy świetlnej i mieć odczucie, że to przeszkadza.
 
► Informacja prasowa
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   SPECTRO-3-FIO-ANA-LEDCON-HA
   SPECTRO-3-ANA Serie
 


14.10.2019

  Śladem niewidocznego

Detektory inline oferują nowy rodzaj znakowania komponentów
W ramach szeroko zakrojonej cyfryzacji produkcji przemysłowej i zachodzących procesów (słowo kluczowe: 4. rewolucja przemysłowa) oferuje nowy rodzaj znakowania o niespotykanych do tej pory możliwościach. Z pomocą indywidualnego znakowania (przypadkowego rozdziału cząstek o właściwościach fluorescencyjnych na powierzchni zewnętrznej obiektu lub w jego matrycy) może zostać wygenerowany klucz wirtualny, za pomocą którego można wprowadzać istotne dane o produkcie np. na serwerze (lub w chmurze). Dzięki przypadkowemu rozmieszczeniu cząstek o właściwościach fluorescencyjnych ten „kod gwiazdowy“ przedstawia pewien rodzaj „cyfrowego odcisku palca“. Już niewiele cząstek w polu obserwacji wystarcza, przy minimalnym zapotrzebowaniu na zapisanie kodu, do zapewnienia prawidłowego rozpoznania.
 
► Informacja prasowa
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   LUMI-STAR-MOBILE i LUMI-STAR-INLINE
   LUMI Serie
 


29.04.2019

  Lśniące perspektywy!

Ręczne przyrządy do ustalania stopnia połysku są z powodzeniem stosowane w przemyśle od wielu już lat. Z reguły w standardzie pomiar następuje przy trzech wartościach kątów: 20°, 60° i 85° w stosunku do osi pionowej. Wyjątkiem od tego jest przemysł papierniczy, gdzie kąt widzenia wynosi 45° i 75°. Do ustalenia stopnia połysku wykorzystywane jest odbicie na badanej powierzchni obiektu.
 
► Informacja prasowa


   Czujniki połysku
   GLOSS Serie
 


22.03.2019

  Opowiedzieć się po właściwej stronie

95% szkła płaskiego wytwarzanego przemysłowo szkła płaskiego jest produkowane w procesie float. W tej metodzie płynne szkło jest doprowadzane w sposób ciągły do kąpieli z płynnej cyny. Stopione szkło pływa z uwagi na mniejszy ciężar właściwy po bezbarwnej powierzchni cyny i tworzy w podłużnej kąpieli tzw. film o równomiernej grubości i doskonałej gładkości. Strona szkła stykająca się z kąpielą cynową zostaję nieznacznie zanieczyszczona tym metalem, co ma znaczenie na dalsze procesy obróbki szkła float, np. na nakładanie powłok na powierzchnię. Przy dalszej obróbce szkła float staje się ważne, rozróżnianie powierzchni zanieczyszczonej kąpielą cynową od tak zwanej strony ogniowej (nakładanie politury na gorąco, podczas produkcji szkła float powoduje nagrzanie strony niestykającej się z roztopioną cyną).
 
► Informacja prasowa


   Czujnik kontrastu
   SPECTRO-1-FIO-UVC/UVC
 


20.02.2019

  Co pomaga przy składaniu?

Aby przy wytwarzaniu filtrów oleju lub powietrza dla przemysłu motoryzacyjnego uzyskać wymagany przepływ, materiał filtra zostaje składany, dzięki czemu w niewielkiej przestrzeni znajduje się duża powierzchnia filtracyjna. W zależności od typu filtra występuje różna głębokość oraz ilość zagięć.
 
► Informacja prasowa
     Detektor krawędzi
   RED-110-L
 


07.02.2019
 

  Rozpoznawanie spoin za pomocą optyki krawędzi

W przypadku detekcji spoin z reguły na początku rozważa się zastosowanie czujników kontrastu lub koloru, ponieważ sam spaw na ogół różni się znacznie od pozostałej powierzchni produktu. W praktyce okazuje się jednak, że te metody wymagają częstego i zajmującego dodatkowy czas nastawiania i parametryzowania.
 
► Informacja prasowa
     Detektor krawędzi
   RED-110-L
 


04.02.2019
 

  Nie stracić kontaktu!

Do tej pory wystarczało, gdy producenci czujników oferowali urządzenia z wyjściami cyfrowymi oraz jednym analogowym wyjściem napięciowym od 0 V do +10 V i analogowym wyjściem prądowym od 4 mA do 20 mA i w ten sposób w przewidywalnym czasie następowała komunikacja między układem sensorycznym oraz zaprogramowanymi systemami sterowania (SPS) a w rzeczywistości szeregowego interfejsu z odpowiednio wysokimi częstotliwościami danych. Przyszłość należy jednak do tzw. Industrial Ethernet.
 
► Informacja prasowa 
              
     Konwertery RS232-nach-PROFINET® oraz
   RS232-nach-EtherCAT®
 


21.01.2019

  Pokazywanie przejrzystych krawędzi

Szczególnie przy rejestracji i liczeniu przezroczystych obiektów ułożonych w stosy, takich jak kubki do napojów czy pokrywki z tworzyw sztucznych dotychczasowe detektory stają na brzegu granic. Zwłaszcza przy pakowaniu ważnym jest, a by w opakowaniu umieścić dokładnie zadaną ilość obiektów. Pomoc przynosi RED Serie (w tej aplikacji wykorzystano RED-110-L).
 
► Informacja prasowa
     Detektor krawędzi
   RED-110-L
 


26.11.2018
 

  Nadzwyczaj zagadkowy?

Na razie wszystko wydaje się oczywiste, znowu zadanie pomiarowe, któremu za pomocą czujnika GLOSS Serie możemy z wirtuozerią sprostać. Po tym wszystkim, co przedstawił nam Klient, który powiedział wiele o pomiarze stopnia połysku, na wstępie powstało właściwie jedno pytanie a mianowicie, pod jakim kątem ma następować pomiar: 20°, 60° lub około 85° do linii pionowej?
 
► Informacja prasowa
 
     Czujnik połysk 
   GLAST-85-30°/30°-DIF-1.0/1.0
 


19.11.2018

  Celowe unikanie marnowania czasu

Przy pakowaniu kartonaży, czasopism i także pojedynczych arkuszy należy zapewnić zawsze właściwą ilość egzemplarzy w pakiecie. Materiał jest często transportowany częściowo zachodząc na siebie (forma łuskowata), zanim następnie w przypadku czasopism, gazet lub ulotek reklamowych zostanie zapakowany za pomocą nakładarki krzyżakowej. W zależności od grubości egzemplarzy oraz prędkości przemieszczania (do 10 m/s) strumień może przyjmować różną wysokość. 

► Informacja prasowa
     Detektor krawędzi
  
RED-110-L19.11.2018

  Jasna strategia lub błądzenie we mgle?

W przypadku dysz natryskowych mających zastosowanie w szybach przednich samochodów, wydarzyło się w ostatnich latach bardzo wiele. Obecnie następuje przecieranie ruchem wachlarzowym i natychmiastowe wybłyszczanie. Homogeniczne polecenie rozpylenia mgły na określone pole kątowe jest  zapewnione dokładnie w dyszach natryskowych, tak samo jak wybłyszczanie kamer przednich za pomocą nieustawionych rozbieżnych promienników punktowych.

► Informacja prasowa 
     Czujniki laserowego liniowego światła
   przechodzącego

   L-LAS-TB-100-AL-SC09.11.2018

  Inline pomiar koloru lakierów przez wziernik o grubości 15 mm

Dotychczas kontrola barwy w trakcie produkcji lakierów przeprowadzana była z regu-ły w laboratorium.  Do tego celu należało pobrać próbkę lakieru, której kolor był bada-ny po wyschnięciu do postaci cienkiej warstwy.  Proces ten wymagał naturalnie po-święcenia dużo czasu, w trakcie którego proces wytwarzania lakieru mógł odbywać się wykraczając poza granice przyjętych tolerancji, co z kolei powodowałoby czaso-chłonne oraz kosztowne zaangażowanie dodatkowych środków w celu uzyskania właściwych parametrów.  

► Informacja prasowa
     Czujnik pomiaru koloru
   SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL22.10.2018

  Szybkie i precyzyjne liczenie wieczek z tworzywa sztucznego ułożonych w stosie

W szczególności liczenie przezroczystych, ułożonych w stos wieczek z tworzywa sztucznego, jakie przykładowo stosowane są w przemyśle opakowań, stanowiło praktycznie do dzisiaj duży problem, ponieważ krawędzie poszcze-gólnych wieczek nie zawsze były prawidłowo ustawione i z kolei w przypadku przedmiotów przezroczystych liczniki pracujące według zasady odbicia światła nie zapewniały dokładnego wyniku. 

► Informacja prasowa
     Czujnikiem laserowego światła przechodzącego
  
A-LAS-N-F16-9.5x0.8-150/80-C-2m z
   
elektroniką kontrolną SPECTRO-1-CONLAS


NEWS

Targi:

Empack Utrecht 2020
15, 16 i 17 wrzesień 2020 r.
Jaarbeurs Utrecht

all about automation 2021
9 i 10 marzec 2021 r.
Messe Friedrichshafen
 
więcej...Nowe aplikacje:

Rozróżnianie barwy lakierowanych części z tworzywa sztucznego
(N°708)
Rozróżnianie barwy strony przedniej - tylnej w komponentach wewnętrznych ze skóry
(N°709)
Liczenie pokrywek z tworzywa sztucznego ułożonych w stosie
(N°710)

więcej...Nuovo comunicato stampa:

Bez stresu z folią stretch!
SPECTRO-MIR Serie

więcej...Nowe filmy video:

Liczenie przezroczystych pokrywek z tworzywa sztucznego za pomocą SPECTRO-1-CONLAS i A-LAS-N-F16-...
Uwiarygadnianie produktu LUMI-STAR-MOBILE-BL/OR-POL-IOS
Znakowanie skóry przy pomocy LUMI-INLINE-SL-IR/IRNowości w oprogramowaniu:

SPECTRO1-Scope V3.1
Zmiany po aktualizacji oprogramowania z wersji V3.0 do V3.1

więcej...FIND US ON ....

Facebook Youtube in Instagram Twitter

TOP