Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Laserowe miniaturowe zapory świetlne
M-LAS Serie
Laserowe miniaturowe zapory świetlne M-LAS Serie odznaczają się przede wszystkim swoją nadzwyczajną budową kompaktową, którą można zaliczyć do najmniejszych na świecie. Uwarunkowana niewielką dywergencją promienia typowa odległość między nadajnikiem a odbiornikiem może wynosić do 2 m.

Lasery M-LAS Serie leżą w obszarze klasy lasera 1.
 
Dzięki konstrukcji kompaktowej M-LAS Serie posiada zastosowanie wszędzie tam, gdzie po pierwsze do dyspozycji znajduje się niewiele miejsca i po drugie wymagany jest mała plamka świetlna (równoległa lub ogniskowana).
 
Czujniki M-LAS są przydatne znakomicie do odpytywania ekstremalnie małych obiektów oraz do pozycjonowania.


NEWS

Następne targi:

K 2019
Düsseldorf, Niemcy
16-23 październik 2019 r
więcej...

sps
smart production solutions

Norymberga, Niemcy
26-28 listopada 2019
r
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowa informacja prasowa:
Lśniące perspektywy!
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowe video:
Video szkoleniowe kontrola strumienia rozpylanej cieczy z L-LAS-TB-75-AL
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowe aplikacje:
Application News N°639-641
Wykrywanie spoin na rurach ze stali szlachetnej (N°639)
Rozpoznawanie wad spoiny na rurach ze stali szlachetnej (N°640)
Kontrola inline spoiny na rurach ze stali szlachetnej (N°641)
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Ważne uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania
więcej...
FIND US ON ....

Facebook Youtube in Xing Twitter

TOP