Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Czujniki refleksyjne kolorów
SI-COLO Serie


Czujniki refleksyjne kolorów SI-COLO3 Serie i SI-COLO4 Serie pracują według metody 3 barw. Jako źródło światła stosowane są taktowane LED ze światłem białym lub w luminescencyjnych czujnikach kolorów - źródła LED UV. Modulowana jest przy tym częstotliwość 30 kHz lub 100 kHz i za pomocą techniki Lock-in uzyskuje się ekstremalnie wysoką niezależność od światła obcego. Do odbioru stosowany jest odbiornik 3-krotny, który rejestruje udział barwy CZERWONEJ, ZIELONEJ i NIEBIESKIEJ w świetle odbitym przez mierzony obiekt.

Czujniki kolorów SI-COLO3 mogą być "nauczone" 15 kolorów, natomiast SI-COLO4 nawet do 31 barw. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji. W X/Y INT lub trybie s/i M Modus tolerancje przedstawiają przestrzenny cylinder barw. W X/Y INT lub trybie s/i M Modus tolerancje przedstawiają przestrzenną kulę barw. Ocena barwy według s/i M opiera się na metodzie obliczeniowej Lab.

System rozpoznawania barw pracuje w sposób ciągły albo jest uruchamiany przez zewnętrzny sygnał LPC-Trigger. Każdy rozpoznany kolor jest przekazywany jako kod binarny na 4 wyjścia cyfrowe (SI-COLO3) lub na 5 wyjść cyfrowych (SI-COLO4) lub może być bezpośrednio emitowany na wyjścia, jeżeli do rozpoznania jest do 4 barw (SI-COLO3) lub 5 barw (SI-COLO4). Jednocześnie rozpoznany kod koloru jest wizualizowany przez 4 LED w obudowie SI-COLO3 lub 5 LED w obudowie SI-COLO4. Oprócz tego istnieje możliwość wprowadzenia barwy do pamięci (nauczenia się) poprzez przycisk TEACH umieszczony na obudowie czujnika.
 
Różne typy czujników koloru zostały zaprojektowane specjalnie dla określonych aplikacji tak aby np. także w przypadku obiektów o wysokim połysku przez zastosowanie filtrów polaryzacyjnych (typ POL) można było zapisywać barwę z wysokim stopniem pewności.

Jeżeli do dyspozycji pozostaje niewiele miejsca, można zamontować kompaktowe wersje światłowodów z odpowiednimi nasadkami optycznymi (typ FIO). Jeśli natomiast wymagany jest odstęp roboczy rzędu 1000 mm, należy zastosować wariant z wbudowaną optyką oraz bardzo jasnym oświetleniem pierścieniowym (typ FCL).

SI-COLO-GD: Specjalna sensoryka do detekcji połysku farby:

Czujnik koloru SI-COLO-GD rozpoznaje zarówno barwę jak i połysk obiektu. Informacja z koloru i połysku obiektu jest przedstawiana następnie w postaci wektora. Powierzchnia jest dopiero wtedy ponownie rozpoznawana, jeśli dane wektora są zgodne z parametrami wektora uprzednio wprowadzonego do pamięci.

Wprowadzanie parametrów przez Windows®-PC Software
► Informacja dotycząca wyboru typu
Zasada pomiaru SI-COLO3 z SI-COLO3-Scope
Zasada pomiaru SI-COLO4 z SI-COLO4-ScopeWprowadzanie parametrów przez Windows®-PC Software:

Za pomocą Windows®-PC-Software SI-COLO3-Scope albo SI-COLO4-Scope w przypadku czujników barw SI-COLO3 lub SI-COLO4 Serie można w prosty sposób aktywować różne procesy oceny. Przy tym przedstawiane są graficznie i numerycznie zarówno dane pierwotne jak i obliczone wartości kolorów. Kolorów można "nauczyć" za pomocą oprogramowania lub poprzez PLC albo bezpośrednio z użyciem przycisku zamontowanego w czujniku.Informacja dotycząca wyboru typu:

–d... (zintegrowana optyka z różnym wymiarem średnicy plamki światła)
Szybkie rozpoznawanie koloru małych obiektów
Czujniki kolorów szeregu SI-COLO3-d… lub SI-COLO4-d… w zależności od typu rzutują na badany obiekt plamkę światła od ok. 1,5 mm do ok. 50 mm. Układ optyczny nadajnika jest umieszczony centralnie w stosunku do optyki odbiornika, dzięki czemu budowa jest bardzo zwarta. Umożliwia to precyzyjne i szybkie badanie małych obiektów jak np. znaczników barwnych lub drutów z dużej odległości.
 
–DIL (światło rozproszone za pomocą płytki rozpraszającej na powierzchni)
Kontrola koloru powierzchni strukturalnych i homogenicznych
W wielu obiektach, gdzie musi zostać wykonana kontrola koloru, niejednorodne powierzchnie zewnętrzne stwarzają problemy przy ustalaniu barwy. Tak np. powierzchnie strukturalne strukturalne przyczyniają się do zaburzeń połysku, z czym problem mają trudności dotychczasowe czujniki koloru, ponieważ barwa w zależności od stopnia połysku jest zapisywana jako mniej lub bardziej intensywna.
 
Właściwa barwa jest rozjaśniana lub "zmiękczana" na skutek odbicia bezpośredniego, które jest zależne od stopnia połysku powierzchni. W czujnikach szeregu SI-COLO-…-DIL rozproszone światło zapewnia znaczą redukcję efektu połysku. Z kolei poprzez duży zakres detekcji odchyleń przez odchylenia strukturalne jest on optycznie integrowany i farba jest zapisywana w sposób stabilny i niezawodny.
 
–FCL (światło skierowane przez zastosowanie tarczy ze szkła przezroczystego)
Pewne i szybkie rozpoznanie koloru z dużej odległości
Za pomocą szeregu SI-COLO-…FCL można z dużej odległości rozróżniać obiekty według koloru. W zależności od wersji i obiektu odstęp może wynosić do 400 mm. Szereg FCL posiada między innymi LED z super jasnym światłem białym. Czujniki tego szeregu mogą być stosowane idealnie do odróżniania obiektów w tym samym kolorze z połyskiem od nieposiadających połysku (np. obiekty pokryte lub niepokryte folią przezroczystą).
 
–LUMI (zastosowanie UV-LED)
Kontrola koloru w obiektach z połyskiem
Z pomocą czujnika luminescencyjnego SI-COLO3-20-LUMI można określać różnice jasności oraz koloru. Obiekty fluorescencyjne mogą być wprowadzane do pamięci za pomocą Windows® PC-Software SI-COLO3 Scope i także z zastosowaniem przycisku Teach znajdującym się w czujniku lub poprzez wejście cyfrowe IN0.
 
–POL (światło spolaryzowane za pomocą filtra polaryzacyjnego)
Kontrola koloru w obiektach z połyskiem
Pewne określenie koloru w obiektach z połyskiem okazuje się w praktyce zadaniem nadzwyczaj skomplikowanym, ponieważ następuje tutaj mieszanie się właściwej informacji o kolorze z odbiciem bezpośrednim, co jest skutkiem efektu połysku. Farby o intensywnym kolorze stają się "rozmyte". Z pomocą filtra polaryzacyjnego zastosowanego w czujniku kolorów SI-COLO-…-POL następuje wyeliminowanie bezpośredniego odbicia, pojawia się właściwy kolor, który może zostać prawidłowo zapisany. Błyszczące powierzchnie jak np. lakierowane powierzchnie są doskonale rozpoznawane np. na karoseriach samochodowych.
 
–FIO (nadaje się do podłączenia światłowodów oraz optyki nasadowej w FIO Serie)
Kontrola koloru także w trudnych warunkach dzięki elastycznemu zastosowaniu
Szereg FIO jest najbardziej elastyczny w zastosowaniu spośród innych czujników kolorów. Oprócz ponad 50 różnych głowić testujących dla światła przechodzącego i padającego do wyboru znajduje się prawie 70 różnych elementów optyki nasadzanej (frontend). Zakres dynamiczny można znacznie zwiększyć za pomocą zewnętrznego źródła światła. Dzięki wprowadzeniu światłowodu szereg ten znajduje zastosowanie także w strefach zagrożonych eksplozją.
 
Pomiar koloru z użyciem źródła oświetlenia własnego za pomocą SI-COLO-...-FIO.
SI-COLO-...-FIO w połączeniu ze światłowodem odbiciowym oraz neutralną nasadką pochłaniająca umożliwia kontrolę koloru z różnych źródeł oświetlenia własnego.Zasada pomiaru SI-COLO3
z SI-COLO3-Scope (Windows® PC-Software)
 
Czujnik kolorów SI-COLO3 wykrywa odbite od mierzonego obiektu światło rozproszone. Źródłem światła zastosowanym w czujniku SI-COLO3 jest LED ze światłem białym i nastawianą mocą. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy CZERWONEJ, ZIELONEJ i NIEBIESKIEJ w świetle odbitym przez mierzony obiekt. Bezstopniowa możliwość nastawiania zintegrowanego źródła światła jak również funkcja INTEGRAL pozwalają na na stosowanie czujnika do prawie wszystkich powierzchni.
 
Do czujnika SI-COLO3 można wprowadzić do 15 barw. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji. W X/Y INT lub trybie s/i M Modus tolerancje przedstawiają przestrzenny cylinder barw. W X/Y INT lub trybie s/i M Modus tolerancje przedstawiają przestrzenną kulę barw. Ocena barwy według s/i M opiera się na metodzie obliczeniowej Lab. Wszystkie tryby mogą być wykorzystywane z innymi rodzajami pracy, m. in.. "FIRST HIT" oraz "BEST HIT".
 
Przedstawienie danych pierwotnych następuje z rozdzielczością 12 bitów. System rozpoznawania barw pracuje w sposób ciągły albo jest uruchamiany przez zewnętrzny sygnał LPC-Trigger. Każdy rozpoznany kolor jest przekazywany jako kod binarny do 4 wyjść cyfrowych lub może być bezpośrednio emitowany na wyjścia, jeżeli do rozpoznania jest tyko do 4 barw. Jednocześnie rozpoznany kod koloru jest wizualizowany przez 4 LED w obudowie SI-COLO3.
 
Za pomocą przycisku TEACH umieszczonego w obudowie można wprowadzić do czujnika do 15 barw. W tym celu należy nastawić poprzez oprogramowanie odpowiedni tryb oceny. Przycisk TEACH jest włączony równolegle do wejścia IN0 (zielony przewód pleciony w kablu cab-las8/SPS).
 
Poprzez złącze szeregowe RS232 można wymieniać parametry i zmierzone wartości między PC a czujnikiem koloru SI-COLO3. Wszystkie parametry służące do rozpoznawania barw mogą zostać zapisane poprzez złącze szeregowe RS232 w pamięci trwałej EEPROM czujnika koloru SI-COLO3. Po zakończeniu wprowadzania parametrów czujnik pracuje następnie bez PC w trybie STAND-ALONE z aktualnymi parametrami.
 
Czujniki SI-COLO3 V6.4 Serie mogą być wzorcowane (kompensacja światła białego). Kompensacja może następować na dowolnej białej powierzchni. Alternatywnie w sprzedaży znajduje się tabela ColorCheckerTM przeznaczona do tych celów. Posiada ona 24 pola barw zgodnie z normą CIE-NORM. Kompensacja bieli lub wzorcowanie może być wykonywana na jednym z białych pól.Zasada pomiaru SI-COLO4
z SI-COLO4-Scope (Windows® PC-Software)
 
Czujnik kolorów SI-COLO4 wykrywa odbite od mierzonego obiektu światło rozproszone. Źródłem światła zastosowanym w czujniku SI-COLO4 jest LED ze światłem białym i nastawianą mocą. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy CZERWONEJ, ZIELONEJ i NIEBIESKIEJ w świetle odbitym przez mierzony obiekt. Bezstopniowa możliwość nastawiania zintegrowanego źródła światła jak również funkcja INTEGRAL pozwalają na na stosowanie czujnika do prawie wszystkich powierzchni.
 
Do czujnika SI-COLO4 można wprowadzić do 31 barw. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji. W X/Y INT lub trybie s/i M Modus tolerancje przedstawiają przestrzenny cylinder barw. W X/Y INT lub trybie s/i M Modus tolerancje przedstawiają przestrzenną kulę barw. Ocena barwy według s/i M opiera się na metodzie obliczeniowej Lab. Wszystkie tryby mogą być wykorzystywane z innymi rodzajami pracy, m. in.. "FIRST HIT" oraz "BEST HIT".
 
Przedstawienie danych pierwotnych następuje z rozdzielczością 12 bitów. System rozpoznawania barw pracuje w sposób ciągły albo jest uruchamiany przez zewnętrzny sygnał LPC-Trigger. Każdy rozpoznany kolor jest przekazywany jako kod binarny do 5 wyjść cyfrowych lub może być bezpośrednio emitowany na wyjścia, jeżeli do rozpoznania jest tyko do 5 barw. Jednocześnie rozpoznany kod koloru jest wizualizowany przez 5 LED w obudowie SI-COLO4.
 
Za pomocą przycisku TEACH umieszczonego w obudowie można wprowadzić do czujnika do 31 barw. W tym celu należy nastawić poprzez oprogramowanie odpowiedni tryb oceny. Przycisk TEACH jest włączony równolegle do wejścia IN0 (zielony przewód pleciony w kablu cab-las8/SPS).
 
Poprzez złącze szeregowe RS232 można wymieniać parametry i zmierzone wartości między PC a czujnikiem koloru SI-COLO4. Wszystkie parametry służące do rozpoznawania barw mogą zostać zapisane poprzez złącze szeregowe RS232 w pamięci trwałej EEPROM czujnika koloru SI-COLO4. Po zakończeniu wprowadzania parametrów czujnik pracuje następnie bez PC w trybie STAND-ALONE z aktualnymi parametrami.
 
Czujniki SI-COLO4 V6.4 Serie mogą być wzorcowane (kompensacja światła białego). Kompensacja może następować na dowolnej białej powierzchni. Alternatywnie w sprzedaży znajduje się tabela ColorCheckerTM przeznaczona do tych celów. Posiada ona 24 pola barw zgodnie z normą CIE-NORM. Kompensacja bieli lub wzorcowanie może być wykonywana na jednym z białych pól.


NEWS

Targi:

Empack Utrecht 2020
15, 16 i 17 wrzesień 2020 r.
Jaarbeurs Utrecht

all about automation 2021
9 i 10 marzec 2021 r.
Messe Friedrichshafen
 
więcej...

...............................................................

Nowe aplikacje:

Kontrola barwy ciemnoniebieskich osłon z tworzywa sztucznego
(N°684)
Kontrola warstwy kleju na taśmach z tworzyw sztucznych
(N°685)

Separacja kolorów elementów metalowych
(N°686)

więcej...

...............................................................

Nuovo comunicato stampa:

Nadać foliom dekoracyjnym konieczny połysk!
GLOSS Serie

więcej...

...............................................................

Nowe filmy video:

 Liczenie przezroczystych pokrywek z tworzywa sztucznego za pomocą SPECTRO-1-CONLAS i A-LAS-N-F16-...
 Uwiarygadnianie produktu LUMI-STAR-MOBILE-BL/OR-POL-IOS 
 Znakowanie skóry przy pomocy LUMI-INLINE-SL-IR/IR 
więcej...

...............................................................

Ważne uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania
więcej...FIND US ON ....

Facebook Youtube in Instagram Twitter

TOP