Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Kontrola koloru oraz pomiar koloru


04.03.2020

  Nieprzekraczanie czerwonej linii

Żyłki z tworzywa sztucznego o różnej grubości, barwie, kształcie oraz powierzchniach o odpowiednich właściwościach znajdują różnorodne zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Przykład: jeżeli wytwarzane będą rakiety do gry w tenisa z monofilamentów poliestrowych, profil trójkątny strun nada rakiecie większą rota-cję; w monofilamentach do wytwarzania worków z tworzyw sztucznych o dużych rozmiarach, tzw. big bags, zastosowanie znajdzie przede wszystkim materiał w formie płaskiej taśmy.
W procesie produkcji papieru w strefie mokrej stosowane są sita taśmowe do transportu wykonane z monofilamentów o przekroju okrągłym, a do włosia z tworzywa sztucznego szczoteczki do zębów zostaje wprowadzony materiał ścierny. Ostatnio monofilamenty z two-rzywa sztucznego znalazły zastosowanie w tzw. drukarkach 3D. Także tutaj zastosowanie znajdują żyłki o przekroju okrągłym o różnych średnicach. Dla każdego użytkownika oprócz kształtu duże znaczenie posiada stałość zachowania koloru, ponieważ wszelkie zmiany bar-wy tworzywa sztucznego interpretowane są jako istotne wady jakości. Zwłaszcza w przypad-ku produktów tkanych, jak na przykład sit z tworzywa sztucznego, big bags lub rakiet teniso-wych mogą być zauważane przez osobę obserwującą nawet najmniejsze odcienie koloru (zazwyczaj od różnicy barwy wynoszącej dE=1). Z tego względu jest wskazana lub wymaga-na permanentna kontrola (in-line) koloru monofilamentów na etapie produkcji w zakładzie producenta. Wielkości obiektów, kształt oraz połysk monofilamentów z tworzywa sztucznego utrudniają do tej pory stosowanie przyrządów in-line do pomiaru barwy, zwłaszcza podczas kontroli przesunięcia koloru > dE = 0.7 powinno zostać to rozpoznane w sposób pewny.
 
► Informacja prasowa (pdf)
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-DL
   SPECTRO-3-MSM-ANA Serie
 


07.11.2019

  Nadchodzi właściwe dawkowanie

Pręty światłowodowe
Coraz częściej pojazdy wyposażane są we wnętrzu, w tak zwanej strefie nastroju, w pręty światłowodowe. Znajdują się one przeważnie w tapicerce drzwi, desce rozdzielczej, konsoli środkowej i także w suficie pojazdu. Z prętów światłowodowych światło dociera przez półprzezroczyste taśmy płaskie do wnętrza samochodu. Jednorodność w pręcie światłowodowym wpływałaby na powstanie rozproszenia wytworzonego światła i obserwator mógłby we wnętrzu pojazdu w trakcie jazdy w ciemności dostrzec to jako punkt jasny, ale i także jako punkt ciemny wzdłuż taśmy świetlnej i mieć odczucie, że to przeszkadza.
 
► Informacja prasowa
► Informacja prasowa (Word/pdf)


   SPECTRO-3-FIO-ANA-LEDCON-HA
   SPECTRO-3-ANA Serie
 


22.03.2019

  Opowiedzieć się po właściwej stronie

95% szkła płaskiego wytwarzanego przemysłowo szkła płaskiego jest produkowane w procesie float. W tej metodzie płynne szkło jest doprowadzane w sposób ciągły do kąpieli z płynnej cyny. Stopione szkło pływa z uwagi na mniejszy ciężar właściwy po bezbarwnej powierzchni cyny i tworzy w podłużnej kąpieli tzw. film o równomiernej grubości i doskonałej gładkości. Strona szkła stykająca się z kąpielą cynową zostaję nieznacznie zanieczyszczona tym metalem, co ma znaczenie na dalsze procesy obróbki szkła float, np. na nakładanie powłok na powierzchnię. Przy dalszej obróbce szkła float staje się ważne, rozróżnianie powierzchni zanieczyszczonej kąpielą cynową od tak zwanej strony ogniowej (nakładanie politury na gorąco, podczas produkcji szkła float powoduje nagrzanie strony niestykającej się z roztopioną cyną).
 
► Informacja prasowa


   Czujnik kontrastu
   SPECTRO-1-FIO-UVC/UVC
 


09.11.2018

  Inline pomiar koloru lakierów przez wziernik o grubości 15 mm

Dotychczas kontrola barwy w trakcie produkcji lakierów przeprowadzana była z regu-ły w laboratorium.  Do tego celu należało pobrać próbkę lakieru, której kolor był bada-ny po wyschnięciu do postaci cienkiej warstwy.  Proces ten wymagał naturalnie po-święcenia dużo czasu, w trakcie którego proces wytwarzania lakieru mógł odbywać się wykraczając poza granice przyjętych tolerancji, co z kolei powodowałoby czaso-chłonne oraz kosztowne zaangażowanie dodatkowych środków w celu uzyskania właściwych parametrów.  

► Informacja prasowa
     Czujnik pomiaru koloru
   SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DLNEWS

Targi:

Empack Utrecht 2020
15, 16 i 17 wrzesień 2020 r.
Jaarbeurs Utrecht

all about automation 2021
9 i 10 marzec 2021 r.
Messe Friedrichshafen
 
więcej...

...............................................................

Nowe aplikacje:

Kontrola barwy ciemnoniebieskich osłon z tworzywa sztucznego
(N°684)
Kontrola warstwy kleju na taśmach z tworzyw sztucznych
(N°685)

Separacja kolorów elementów metalowych
(N°686)

więcej...

...............................................................

Nuovo comunicato stampa:

Nadać foliom dekoracyjnym konieczny połysk!
GLOSS Serie

więcej...

...............................................................

Nowe filmy video:

 Liczenie przezroczystych pokrywek z tworzywa sztucznego za pomocą SPECTRO-1-CONLAS i A-LAS-N-F16-...
 Uwiarygadnianie produktu LUMI-STAR-MOBILE-BL/OR-POL-IOS 
 Znakowanie skóry przy pomocy LUMI-INLINE-SL-IR/IR 
więcej...

...............................................................

Ważne uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania
więcej...FIND US ON ....

Facebook Youtube in Instagram Twitter

TOP